Investiranje

about-us

Kompanija će nastaviti da se razvija kroz tekuće kupovine preduzeća, ne samo u svojim primarnim poslovnim aktivnostima, već i u oblastima bioenergije i nekretnina. Uvećavanje kapitala Kompanije omogućiće rukovodstvu da postigne postavljene ciljeve uključivanjem u niz budućih projekata.

  • konsolidovanje operacija na preradi bakra;
  • razvijanje projekata sa sopstvenim nekretninama koje bi bile prodate posle konsolidovanja Kompanije;