Istorija

profil

Preduzeće je osnovala u Nikoziji, Kipar, 1990. godine grupa poslovnih ljudi iz Beograda. U toku  prve decenije postojanja, poslovne aktivnosti preduzeća su se uglavnom zasnivale na trgovini robom, a zatim je preduzeće postepeno prešlo na poslove prerađivačke industrije. Pored bakra i žitarica, preduzeće je bilo aktivno u sektoru energetike, sa uspešnim poslovnim poduhvatima u industriji nafte i uglja, kao i u industriji tekstila, drvne građe, crnih  i obojenih metala.

 

Do kraja 1999. preduzeće je imalo dvadeset predstavništava u 16 zemalja i preko 360 miliona američkih dolara godišnjeg prihoda. Postepeno je preduzeće odlučilo da se fokusira  na region jugoistočne Evrope kao i na određene ključne linije poslovanja.