Profil

profil

East Point Holdings Ltd. (EPH) je vodeća regionalna holding grupa sa filijalama i pridruženim kompanijama koje deluju pretežno u jugoistočnoj Evropi. EPH je privredni subjekat sa sedištem na Kipru, osnovan je u Nikoziji, Kipar 1990. godine.

East Point Holdings Ltd. je aktivan u sledećim oblastima: prerada bakra, mlinska industrija i nekretnine. EPH danas zapošljava preko 2,500 ljudi u Srbiji.